FORD FOCUS a nové technologie

Auto KN Volyně představuje - Systém BLIS

Systém BLIS pro hlídání mrtvých úhlů (Blind Spot Information System – BLIS) upozorní řidiče na přítomnost jiného vozidla v takzvaném mrtvém úhlu některého z vnějších zpětných zrcátek. Oblast mrtvých úhlů pokrývají dva radarové senzory umístěné v rozích zadního nárazníku. Systém BLIS je aktivní v rychlostech 10 km/h a jeho úkolem je upozornit řidiče na hrozící kolizi s jiným vozidlem například při změně jízdního pruhu. Sledovány jsou všechny typy vozidel. Systém tak přispívá k bezpečnějším změnám jízdních pruhů a ke snížení počtu dopravních nehod vzniklých v důsledku přehlédnutí jiného vozidla.

  

Systém hlídání mrtvých úhlů lze zapnout či vypnout v menu. Poslední nastavení zůstane v paměti i po vypnutí zapalování. Deaktivace systému BLIS je na informčním displeji indikována rozsvícením žlutého varovného symbolu.

 

Varovný symbol nebo zpráva systému BLIS mohou být zobrazovány také v případech:

  • poruchy senzoru (například elektrická závada, mechanické poškození, …)
  • zablokování senzoru (například sněhem, námrazou, nečistotami, …)
Při připojení přívěsného vozidla se systém deaktivuje.
 
Settings – Driver Assistance – BLIS