FORD FOCUS a nové technologie

Auto KN Volyně představuje - Aktivace varovných světel

Když systém aktivace varovných světel (Emergency Brake Light) zaznamená, že Focus prudce brzdí, zapne výstražné osvětlení ve formě blikajících směrových světel. Při detekci prudkého brzdění se bere v úvahu míra zpomalení v podélné ose, rychlost jízdy a aktivace systému ABS.

Smyslem systému samočinné aktivace varovných světel je včas upozornit řidiče vzadu jedoucích vozidel na potenciálně nebezpečnou situaci a snížit tak četnost výskytu nárazů zezadu, popřípadě alespoň zmírnit jejich následky.

Ze strany řidiče není vyžadována žádná obsluha, systém je aktivní stále a pracuje na pozadí.